“SALE TIME” нэвтрүүлэг өдөр бүр 14:30, 18:50 цагуудаас