ЦАЦАГДАЖ ДУУССАН
“Гоморра” ОАКиног даваа-баасан гарагуудад
22.00 цагаас өдөр бүр хүлээн авч үзээрэй