ОРГИЛ ЦАГ-т СХД-ийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Жаргалсайхан уригдан

ирж нийгмийн даатгалын цаг үeийн асуудлаар ярилцлаа

“Оргил цаг” ярилцлага