X35 кино мэдээллийн хөтөлбөрөөр кино урлагийн эргэн тойрон дахь шинэ, сонирхолтой, мэдээ мэдээллүүдийг хүргэж байна