“ГОЦ ОЙ УХААН” Солонгосын телевизийн олон ангит киног ДАВАА-БААСАН гарагт
18:20, 22:30 цагуудаас SBN телевизээр хүлээн авч үзээрэй.