Бүтээн байгуулалт нэвтрүүлгийг зөвхөн SBN телевизээр утас: 96608860