БОЛОМЖИТ САНАЛ нэвтрүүлэгт Б.Мөнхтүвшингийн гэр бүл оролцлоо

БОЛОМЖИТ САНАЛ нэвтрүүлэгт 4 найз оролцлоо

БОЛОМЖИТ САНАЛ нэвтрүүлэгт дуучин 4 найз уригдан

ирж оролцож байна

 Анхны дугаар