Хотын захиргааг нүхт рүү нүүлгэж байгаа нь газрыг үнэд хүргэж байгаа зүйл гэлээ