Шатахууны үнийн нэмэгдлээс болж түлээ, нүүрсний үнэ нэмэгдээд байна