ЖДҮХС-аас олгосон зээлийг эргэн төлүүлэх ажил 10 гаруй жилээр хоцорч байна гэлээ