БГД-ийн 11-р хорооны 2500 хүүхдийн дунд тоглоомын талбай хоёр байгаа нь хангалтгүй