Өнөөдрөөс эхлэн улсын бүртгэлийн байгууллага харьяалал харгалзахгүй үйлчилнэ