Ойн тогтвортой менежмент бий болгох зорилготой төслийн хаалт өнөөдөр боллоо