АСЕМ-ын хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулсан 17-н албан тушаалтанд хэрэг үүсгэж магадгүй байна.