Ардчилсан нам шинэчилсэн үзэл баримтлалаа намын гишүүддээ танилцууллаа…