З.Нарантуяа: 2019 оны төсвөөс 370 гаруй зураг төсөлгүй барилгыг хасах хэрэгтэй